https:// .. postmodernism-and-its-impact-explained/amp/

Debattartikel från tidskriften Aero – en ganska ny tidskrift på nätet. Här är från inledningen av artikeln:

”Postmodernism utgör ett hot inte bara för den liberala demokratin utan för moderniteten i sig. Det kan låta som en djärv eller till och med hyperbolisk påstående, men verkligheten är att klustret av idéer och värderingar vid postmodernismens rot har brutit gränserna för akademin och fått stor kulturell kraft i det västerländska samhället”.