http://lexiconic.net/pedagogy/epist.pdf

Paul Kirschner om de två läger som bildats i utbildningsvärldens debatt. Han konstaterar:

”Denna debatt har infiltrerat varje por av våra diskussioner om undervisning, lärande och utbildning på vetenskaplig och professionell nivå – konferenser, i vetenskapliga och professionella tidskrifter  och i många länder även massmedia och nationell politik”.