https://www.educationdevelopmenttrust.com/-/media/EDT/Reports/Research/2015/r-effective-teaching.pdf

Rapport skriven av James Ko, Pamela Sammons, och Linda Bakkum- Från inledningen:

Effective teaching1

Denna rapport lyfter fram viktiga problem och funderingar om två relaterade men skilda ämnen – hur man definierar en lärares effektivitet och vad som är känt om effektiv undervisningspraxis. Den syftar också till att identifiera konsekvenserna för policymakers inom utbildning och til att förbättra praktiken i klassrummet. Rapporten innehåller också en studie av sådana resultat från skolinspektion som innebär att man gör bedömningar om undervisningskvalitet i skolor.
Den undersöker betydelsen av ”effektiv undervisning” och hur litteraturen definierar
vilka som anses vara ”effektiva lärare”,  både vad gäller forskning och i inspektionsrapporter och även i perspektiv från olika viktiga intressenter inom utbildning (lärare, skolledare, studenter och föräldrar).