http://…Effect-of-Prior-Knowledge-on-Good-and-Poor-Readers-Memory-of-Text.pdf

Från abstrakt:
Vi undersökte hur förkunskaper påverkar mängden kortvarigt nonverbalt och verbalt minne och långvarig hågkomst för elever med hög och låg läsförståelse.