http://www.cem.org/blog/414/

Om den bristfälliga validiteten av bedömningar med hjälp av klassrumsobservationer.

”Vi har alla gjort det: observerat en annan lärares lektion och bedömt hur effektiv undervisningen var. Instinktivt känns det som giltigt. Jag är en bra lärare; Jag känner igen en bra lektion när jag ser den. Och vi har alla upplevt det från andra sidan – blivit observerade – men den gången kan känslan bli mer blandad. Ibland får du verklig inblick från någon som ser vad du inte gör, frågar om det du tar för givet och gör att du tänker annorlunda. Ibland berättar de bara om vad de själva skulle ha gjort, eller fokuserar på det lite mer triviala och irrelevanta”.