https://classteaching.wordpress.com/

Ett inlägg i skolans bloggserie Bright Spots – här om en av flera typer av fortlöpande utvecklingsarbete vid Durrington Highschool.

”En av våra största framgångar vid Durrington High School är våra ämnesplanerings- och utvecklingssessioner (subject planning and development sessions -SPDS). Dessa sker varannan vecka och är ämnesspecifika fortbildningsträffar där ämneslag träffas för att utveckla sin pedagogiska kunskap och sina idéer”.