http://www…volatility-happens-understanding-variation-in-schools-gcse-results.pdf

”Introduktion
Skolor bedöms ofta efter elevers prestation. Elevprestanda speglar skolans effektivitet, men den speglar också individuell intellektuell förmåga, motivation att lyckas och bedömningsvariation. Det här är ett problem: om elevernas betyg endast delvis kan hänföras till undervisningskvalitet, i vilken utsträckning ska då skolor hållas ansvariga för förändringar i samlat resultat från år till år? Insatserna är höga, åtgärder som används av regeringen för att identifiera skolor som kräver ingripande, av föräldrar för att bestämma var de ska utbilda sina barn och av politiker för att utvärdera inverkan av nya utbildningsinitiativ. Och det finns för närvarande lite konsensus: skolor och deras representanter pekar på oväntade svängningar i kohortprestation som tydliga bevis för att proven själva är inkonsekventa, medan examinationsmyndigheter har visat att rättningens kvalitet och valet av betygsgränser inte kan förklara variation i resultat för proven”.