https://improvingteaching.co.uk/2017/11/05/

9B616939-D834-451B-9F10-AA29E38E1B24

Harry Fletcher-Wood summerar- “Feedback är svårt att få rätt: Om vi ​​är tydliga  om nivån på förändring som vi siktar in oss på och länkar mellan en nivå och nästa, är det mycket mer sannolikt att den är effektiv”.