https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/wu.pdf

Wu”Sanningen är den att i matematik är färdigheter och förståelse är helt sammanflätade. I
de flesta fall är precisionen och flytet i utförandet av färdigheterna är nödvändiga medel för att förmedla konceptuell förståelse.

 

Det är inte begreppsmässig förståelse och färdighet i problemlösning på den ena sidan och grundläggande färdigheter på den andra”, skriver Hung-Hsi Wu, professor vid Berkley university i Karlifonien.