http://wrpvincent.com/what-i-have-learned-about-eal-instruction-in-biology/

Det handlar om undervisning i biologi – både för elever med engelska som modersmål och andraspråkselever. Will Vincent konstaterar att biologiämnet är fullt av termer som vi knappast får naturligt, men måste ha för att klara av ämnets krav. Så här börjar texten i svensk översättning:

”Enligt min åsikt är biologi ett ämne som till stor utsträckning handlar om språkinlärning. Det betyder förstås inte att man kan utesluta alla andra överväganden. Ja, det finns naturligtvis fakta och begrepp som behöver läras och förstås, men i sitt hjärta är det ett ämne som handlar om språkförvärv.
Och precis som franska är det fullt av oregelbundna verb”.