http://www.wired.co.uk/article/growth-mindset-education-psychological-theory-children-mirage

En mer populärt hållen summering av den vetenskapliga artikeln To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses i tidskriften Psychological Science, som mer eller mindre slog ner som en bomb när den publicerades i början av mars 2018.

Det handlar om Carol Dwecks Mindset- teori och de försök som gjorts att tillämpa den med långt ifrån förväntat resultat. Hittills fanns endast enstaka rapporter, men här var nu två Metaanalyser som representerade en stor mängd enskilda forskningsrapporter – en med 273 rapporter och sammanlagt 365 915 ingående personer och en andra med 43 rapporter och sammanlagt 57 155 personer.