Det heter ” Flynn -effekten” – det faktum att varje generation får högre på ett IQ-test än generationen före det. Blir vi faktiskt smartare, eller  tänker vi bara annorlunda? Filosofen James Flynn föreslår att förändringar i vårt sätt att tänka har haft överraskande (och inte alltid positiva) konsekvenser.