http://minedu.fi/sv/framsida

Här finns löpande nyheter om utveckling och reform av utbildningen i Finland på tre olika språk – Finska, Svenska och Engelska:

Finland 3       Finland 2      Finland