Vad är det vi ska berömma våra elever för? Professor Carol Dweck från Stanford i USA och hennes bok ”Mindset: Du blir vad du tänker” behöver knappast någon presentation. Det här är exempel från de experiment i laboratoriemiljö som la grunden för teorin:

Men kan man verkligen överföra metoder som prövats i den kontrollerade laboratoriemiljön direkt till undervisning i ett klassrum? Försök att replikera studierna i skolan har visat på endast små eller negligerbara resultat. Till och med försök som är direkta kopior ger ganska nedslående resultat.

En slutsats är att eftersom det faktiskt inte kostar så väldigt mycket, så varför inte pröva att informera elever och försöka skapa uthållighet hos barn även när de får motgångar – eftersom de då har lärt sig att dessa går att övervinna med arbete. Läs vad David Didau och Pedro de Bruyckere skriver om detta.