https://othmarstrombone.wordpress.com/2015/03/21/the-21st-century-job-a-fictional-story/

Jobb som inte skapats än, tror vi på det? Och kan man verkligen utbilda sig för det? James Theobalds historia skruvar diskussionen ett varv till. Läs, roas och fundera!