https://www.researchgate.net/profile/Studying-changes-in-the-practice-of-two-teachers-developing-assessment-for-learning.pdf

Om två lärares metodutveckling under ett arton månaders utvecklingsprojekt (Kings Medway Oxfordshire Formative Assessment Project or KMOFAP). Forskningsprojektet var en studie avsedd att stödja lärare i deras användning av Bedömning för lärande. Varje lärare gavs möjlighet att själv välja vilka aspekter av deras undervisning som skulle utvecklas.