http://www.dylanwiliam.org-Dylan_Wiliams_website-Papers_files/.pdf

Artikel av Siobhan Leahy & Dylan Wiliam i svensk översättning.

”I den här rapporten beskriver vi våra ansträngningar att utveckla metoder som stödjer förändring av lärares undervisning – genom fokus på formativ bedömning och med särskilt fokus på att finna modeller där principerna kan införas i större skala, till exempel i 300 000 klassrum i England eller över 2 miljoner klassrum i USA.
I de följande två avsnitten sammanfattar vi kort den forskning som lett fram till vårt ställningstagande att formativ bedömning är den effektivaste metoden för att förändra lärares praktik på ett sådant sätt att det med största sannolikhet gynnar de studerande och också varför vi valt just ”teacher learning communities” som ett verktyg för förändringsarbetet”.

Originalet på engelska finns  här:  https://www.researchgate.net/publication-_From_teachers_to_schools_Scaling_up_professional_development-for_formative_assessment