https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/691462

Artikel av Adrian F. Ward, Kristen Duke, Ayelet Gneezy, och Maarten W. Bos, University of Chicago.

En av många rapporter om vad en smartphone i närheten (även avstängd prövades i den här undersökningen) gör för koncentration och uppmärksamhet. På sidan finns också appendix med noggrannare beskrivning av försöken och databehandlingen.

Beskrivning till stapeldiagrammet  ovan:

Figure 1. Experiment 1: effect of randomly assigned phone location condition on available WMC (OSpan Score, panel A) and functional Gf (Correctly Solved Raven’s Matrices, panel B). Participants in the “desk” condition (high salience) displayed the lowest available cognitive capacity; those in the “other room” condition (low salience) displayed the highest available cognitive capacity. Error bars represent standard errors of the means. Asterisks indicate significant differences between conditions, with *p < .05 and **p < .01.