https://farrowmr.wordpress.com/2015/01/02/getting-started-with-twitter/

”När jag pratar vid konferenser eller studiedags-sessioner, lägger jag alltid in en rekommendation att lärare och skolledare ska anmäla sig till Twitter. Naturligtvis är det inte mitt främsta drag i min presentation, och så fortsätter jag, men jag tyckte att det skulle vara bra att skriva ett inlägg att hänvisa folk till ….”