https://edsource.org/wp-content/uploads/old/Fullan-Wrong-Drivers11.pdf

Så här inleder Michael Fullan texten från 2011:

”Reform för hela system” är namnet på spelet och ”pådrivare” är de politiska och strategiska hävstänger som har minst och bäst chans att driva på framgångsrik reform. Fel sorts ”pådrivare” är då en avsiktlig politisk kraft som har liten chans att uppnå det önskade resultatet, medan en rätt ”pådrivare” är en som ger bättre mätbara resultat för studenter. ”Reform för hela system” är just det – 100 procent av systemet – en hel stat, provins, region eller ett helt land”.