https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/forskning-korthet/

Från sidan:

”I Kommunförbundet Skånes webbsida, FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet sammanfattas resultat av relevans för skolutveckling. Serien består dels av kunskapsöversikter, vars syfte är att ge en snabb inblick i forskningsläget inom skilda fält, dels sammanfattningar på svenska av intressanta internationella publikationer. I serien ingår några särtryck som tagits fram i samarbete med andra aktörer”.

Bloggen om skola på samma hemsida behandlar dels nyheter inom forskning och utveckling i Skåneområdet, men också allmänt om debatt, policy och utbildningsforskning nationellt.