http://folk.uio.no/daget/neoliberalism2.pdf

Artikel av Dag Einar Thorsen, d.e.thorsen@stv.uio.no, vid Oslo Universitet.
Texten är publicerad i oktober 2009 med öppen access. Så här skrev författaren då:

Detta dokument är en reviderad version av artikeln ”Kva er nyliberalisme?” / Vad är Neoliberalism? ”- som skrevs och publicerades på norska år 2007. Engelska versionen har sedan dess cirkulerats som ett arbetspapper i flera olika versioner. Det är min avsikt att använda detta paper i två olika syften. För det första kommer det att bli en del av min doktorsavhandling, som är planerad för färdigställande och inlämning i juli 2010. För det andra, planerar jag att publicera den som en separat artikel på engelska. Texten innehåller några korsreferenser till resten av min kommande doktorsavhandling. Dessa korsreferenser bör ignoreras vid här. Alla slags kommentarer är välkomna på detta tidigt stadium”.