http:// ….. Changing-Classroom-Practice.aspx

Artikel av Dylan Wiliam 2008, om implementering av Formativ bedömning via Teacher Learning Communities