https://www.tes.com/news/school-news/breaking-views/teaching-art-listening-age-me-me-me

Artikel i TES (Times Educational Magazine) av Doug Lemov, januari 2018:

”En period av snabb social förändring och uppkomsten av sociala medier kan leda till ett samhälle där åsikter allt mindre tar hänsyn till andras synpunkter. För att vända på det måste vi först angripa diskussionen i klassrummet, säger Doug Lemov, och föreslår fem steg för att göra just det”.