www.cem.org/blog/evidence-based-practice-what-it-is-and-what-it-isnt/

Från Rob Coes ingress:

” … parallellerna mellan betydelsen av bevisbaserad medicin och bevisbaserad praxis inom utbildning. Att prata om bevisbaserad praxis genererar ofta en viss grad av oro bland lärare som oroar sig för att detta är ett försök att kontrollera eller diktera vad de kan och inte kan göra, att den avlägsnar eller devalverar deras yrkesmässiga bedömning att det minskar komplexiteten i skol- och klassrumsinteraktion till ett förenklat recept baserat på ett smalt spektrum av forskningsmetoder. Bekymren är verkliga, men inte motiverade, enligt min åsikt. Intressant är att den bevisbaserade medicinrörelsen stod inför samma bekymmer under 1990-talet … ”