https://deansforimpact.org/why-mythbusting-fails-a-guide-to-influencing-education-with-science/

Av Michael Pershan och Benjamin Riley

Ett blogginlägg på Deans for Impacts hemsida om varför människor inte tar till sig uppenbara bevis och goda argument och att de till och med kan stärka övertygelsen