https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16306692

Av Paul A.Kirschner och PedroDe Bruyckere 

(Abstrakt till artikel bakom betalvägg, https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.001)

Highlights