http://mrbartonmaths.com/resourcesnew/…pdf

Rapport om att effektiva instruktionsmetoder för att utföra enkla uppgifter skiljer sig från effektiva metoder för komplexa uppgifter. Belastningsreducerande metoder, som fungerar relativt bra för att uppnå hög prestanda för komplexa uppgifter, såsom låg variabilitet och komplett vägledning och feedback, är just de metoder som hindrar överföring av lärande.
Artikeln presenterar en design för träning som syftar till hög överföringsprestanda för komplexa uppgifter. Speciellt för nybörjare kan det bara realiseras genom att minska  kognitiv belastning.