https://www.nature.com/articles/npjscilearn201613.pdf?proof=true

Artikel i Nature av John Hattie och Gregory M Donoghue – (16013; doi:10.1038/npjscilearn.2016.13)

”… Syftet med denna artikel är att utforska en modell av lärande som föreslår att olika inlärningsstrategier är effektfulla vid vissa etapper i lärandecykeln. 
En syntes av 228 meta-analyser ledde till identifieringen av de mest effektiva strategierna. Resultaten indikerar att det finns en delmängd av strategier som är effektiva, men denna effektivitet beror på fasen av modellen där de implementeras … Artikeln avslutas med en diskussion av frågor som tagits upp av modellen och som behöver ytterligare forskning”.