3_improving-students-learning-with-effective-learnin…l-psychology.pdf

Längre text (55 sidor) av John Dunlosky,  Katherine A. Rawson, Elizabeth J. Marsh, Mitchell J. Nathan och Daniel T. Willingham.

Sammanfattning: Många elever överges av ett utbildningssystem som vissa människor tycker är i kris. Förbättrade utbildningsresultat kommer att kräva ansträngningar på många fronter, men en central förutsättning för denna monografi är att en del av en lösningen innebär att eleverna bättre kan reglera sitt lärande genom att använda effektiva inlärningstekniker. Lyckligtvis har kognitiva och pedagogiska psykologer utvecklat och utvärderat lättanvända inlärningstekniker som skulle kunna hjälpa eleverna att uppnå sina inlärningsmål. I denna monografi diskuterar vi 10 inlärningstekniker i detalj och ger rekommendationer om deras relativa nytta. Vi valde tekniker som förväntades vara relativt lätta att använda och därför kunde användas av många elever. Dessutom valdes vissa tekniker (t.ex. markering och repetitionsläsning) eftersom studenterna förlitar sig starkt på dem, vilket gör det särskilt viktigt att undersöka hur bra de fungerar.