https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/

Blogg för organisationen Thinking Reading som drivs av Dianne Murphy @ThinkReadTweet och James Murphy @HoratioSpeaks. De turas om att skriva inlägg om sitt gemensamma arbete med öka äldre elevers läsförmåga och minska funktionell alfabetism.  Se också https://horatiospeaks.wordpress.com/ och den här artikeln i Skola och Samhälle.