http://vamboozled.com/http://vamboozled.com/

Beskrivning från hemsidan:

VAMboozledFacebookBox-copy är en blogg om problemen kring lärarutvärdering, läraransvar och mervärdes-modeller (VAM) i amerikanska offentliga skolor. VAMboozled! handlar också om de relaterade frågorna kring Amerikas reformer och ansvarstagande för reformer och federala och hur statligt politiska åtgärder är drivs, initieras, bestäms och implementeras över hela landet. Medan andra utbildningsbloggar kan fokusera på mer allmänna ämnen, är den här bloggen endast inriktad på dessa frågor, aktuella och kontroversiella som de kontinuerligt är. Målet är att göra mer begriplig och mer forskningsbaserad information om dessa frågor tillgänglig och att bättre uppnå och informera lärare, administratörer, politiker, föräldrar, studenter och allmänhet, vilka alla är intressenter och som i sista hand blir inblandade.