https://educationendowmentfoundation.org.uk …  /teaching-learning-toolkit

Interaktiv webbsida från EEF (Education Endowment Foundation) där olika insatser  jämförs ekonomiskt och vad de ger för effekt i ökat (eller minskat) lärande för eleverna -jämför Hatties tabeller över effektstorlekar.

Toolkit