http://www.learningscientists.org/

Learning Scientists är forskare inom kognitiv psykologi som är intresserade av forskning om utbildning med huvudfokus på inlärning, (därav ”The Learning Scientists”). Målet är att göra vetenskaplig forskning om inlärning mer tillgänglig och till nytta för studenter, lärare och övriga berörda.

Six Strategies

De bloggar, sänder podcasts, producerar videos och annat material för direkt användning i skolan av elever och lärare, t.ex. deras sammanfattning av studieteknik i sex strategier, Six Strategies of Effective Learning, där affischen som hör till också finns på svenska 

En kort introduktion  till de sex strategierna: https://www.learningscientists.org/blog/2019/11/28-1