http://www.cem.org/attachments/publications/….pdf

Inproving reading

En broschyr utvecklad för lärare av forskare vid Center for Evaluation and Monitoring (CEM) vid Durham University som del av ett forskningsprojekt finansierat av (EEF). Den innehåller information och strategier för att förbättra läsning och stavning, lämplig för användning med alla barn i klass 3-6, och som i forskningsstudier har visats vara effektiva. Häftet är avsett att vara en användbar resurs för att underlätta diskussionen vid fortbildning och workshops.