https://educationendowmentfoundation.org.uk/

EEF är brittisk motsvarighet till svenska Skolforskningsinstitutet, norska Kunskapssenter for utdanning Education Endowment Foundation  (EEF) är en självständig organisation som syftar till att bryta länken mellan familjeinkomst och utbildningsprestation. På hemsidan finns en rad resurser att ladda hem. EEF 2

Precis som övriga ”Clearing House” publicerar EEF rapporter över sina forskningssammanställningar, så kallat guider: https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/guidance-reports/, flera är på väg under 2018.

Mest känt och använt, och också delvis kritiserat på grund av sättet att publicera effekt av insatser i månaders lärande för elever, är Teaching and Learning Toolkit, som ger vägledning till skolor och huvudmän om vad man ska satsa på och också visar på kostnader för det ena eller andra.