https://deansforimpact.org/about-us/

 

Gemensam webbplats för en rad av dekaner vid amerikanska universitet och college med utbildning för lärare..

Hemsidan innehåller resurser i form av nyheter, blogginlägg, rapporter och videos.

Deans for impact