http://www.danielwillingham.com/

Hemsida för Daniel T. Willingham, professor i psykolog vid University of Virginia. Här finns hans samlade artiklar, blogg och videos. Han skriver sedan 2002 kolumnen ”Ask the Cognitive Scientist” för American Educator, amerikanska lärarfederationens tidning.

Det var runt 2000 som han beslutade sig för att gå utanför studiet av kognition och istället göra något som få andra inom området hade gjort – fokusera på vad forskningen innebär för klassrummet och ett särskilt fokus har sedan dess varit läsning och läsinlärning.

Hans mål i dag är att hjälpa lärare att förstå varför elever lär sig som de gör:

  • Kunskaper om kognitiv psykologi och neurovetenskap ska användas i skolan och i utbildningspolitiken!
  • Motverka tron på myten “lärstilar” och den “tomma” användningen av neurovetenskap i utbildning
  • Elever ska lära mer om vetenskapligt beprövad studieteknik
  • Mer fokus på kunskaper för att därigenom öka läsförståelsen