http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120106111041/https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/00599-2009BKT-EN.pdf

Gender

Ett häfte från http://www.teachernet.gov.uk/publicationsengelska att användas av lärare
på alla nivåer. Syftet är att identifiera och skingra några av de myter som idag finns om kön och utbildning och att motverka med hjälp av evidensbaserade argument. Häftet kan användas på olika sätt och i olika sammanhang men kanske mest produktivt som hjälp vid öppen dialog om könsspecifika frågor i utbildning – med lärare och annan skolpersonal, praktikanter och elever.

 

Gemma Moss, Institute of Education, University of London, Becky Francis,
Roehampton University and Christine Skelton, University of Birmingham är de som företrädesvis hjälpt till med att bidra till resursen.