https://www.tes.com/us/news/breaking-views/9-things-every-teacher-should-know

Artikel av Dylan Wiliam i TES (Times Educational Magazine). Från inledningen:

”Några av dessa är sådant som inte var känt för 40 år sedan. Några är sådant som jag kanske har lärt mig om jag hade gått en lärarutbildning (även om jag tvivlar på det). Och några är sådant som jag visste på en cerebral nivå men inte införlivat i min praktik (gapet kunskaper-praktik). Så här är min lista över de nio saker som varje lärare borde veta”.