http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/2016_EI_VAM_EN_final_Web.pdf

Litteraturgenomgång av Tore Bernt Sørensen 2016, Om Value Added Measurment (VAM)  (18 sid + ref)

  • Ursprung
  • Kritik av den statistiska modellen
  • Vam 2Användningens effekter
  • Användning idag

Vam