http://www.educationdevelopmenttrust … the-school-research-lead

Research Leads

En av tre rapporter


Om målet att ha en utbildning baserad aktuell forskning och därmed behovet av utvecklingsledare (Research Leads) med ansvar för spridning och förmedling  på olika nivåer. (36 sid, men egentligen bara hälften eftersom illustrationerna är många).
Det går att jämföra med Ontarios Student Success Teachers med ungefär samma uppgift eller de förstelärare i Sverige som har detta som uppgift.

 

 

http://www.educationdevelopmenttrust.com/~/media/EDT/Reports/Research/2016/r-teaching-research-2016.pdf

http://www.educationdevelopmenttrust.com/~/media/EDT/Reports/Research/2016/r-research-leads-2016.pdf