https://skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook.pdf

Om bästa sätten att avslöja vanföreställningar och fördomar och att få folk att tro på vad man säger … (6 sidor + ref.)