https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/Clark.pdf

Tre professor i kognitiv psykologi, från tre världsdelar som samlade sig om en gemensam text i ett angeläget ämne, minst lika aktuellt idag. Länken ovan går till en uppdaterad och betydligt förkortad version (5 sid) av deras klassiska och ofta citerade artikel från 2006 i Educational Psychologist: Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based teaching. Läs originalartikeln här: http://www.cogtech.usc.edu/publications-kirschner_Sweller_Clark.pdf