https://www.scribd.com/document/261610893/Evaluating-Professional-Development

Utvärdering av  fortbildning,  av Thomas R. Guskey, om HUR fortbildning borde utvärderas ….

Guskey tar upp 5 nivåer av utvärdering och konstaterar att oftast dokumenteras bara den 1:a: vad deltagarna tyckte, men inte 

a) Vad de lärde sig, b) Vad det innebar för organisationen  och organisationsförändring, c) Om deltagarna använde det de lärt sig, d) Om resultaten för de studerande förbättrades

Det här är klassisk text, citerad otaliga gånger i litteraturen. Som en introduktion finns också denna sammanfattning i bloggformat av Phil Stock:

https://joeybagstock.wordpress.com/tag/cpd/