Bringing the profession back in

https://learningforward.org/docs/default-source/pdf/bringing-the-profession-back-in.pdf

Michael Fullan  och Andy Hargreaves argumenterar för lärarstyrd och bättre fortbildning (24 sid+ref) (PLD=Professional Learning Development)